Silniki John Deere

TECHBUD

Generalny przedstawiciel w Polsce firm John Deere, Yanmar i Doosan

Techbud

TechbudIstniejemy na rynku blisko 30 lat.

Firma Maszyny Budowlane i Komunalne TECHBUD Sp. z o.o. w Zielonej Górze została zarejestrowana w 1993 r.

Na początku swojej działalności Spółka zakupuje duży obiekt w Zielonej Górze, gdzie organizuje Serwis Maszyn Budowlanych - magazyn części zamiennych, sklep oraz warsztat napraw sprzętu budowlanego. Równolegle na kursach krajowych i zagranicznych szkoleni są mechanicy serwisowi i przedstawiciele handlowi w zakresie obsługi i eksploatacji nowoczesnych maszyn i urządzeń.

Od 1994 r. firma systematycznie wyposaża serwis w specjalistyczne narzędzia do obsługi serwisowej oraz uruchamia pogotowie serwisowe do obsługi sprzętu bezpośrednio u klienta. Z dniem 1 lutego 2004 r. nastąpiły zmiany własnościowe i powstał nowy podmiot prawny, który przejął działalność handlowo-usługową poprzedniej firmy Maszyny Budowlane i Komunalne TECHBUD Sp. z o.o. Od tego czasu nasza firma nosi nazwę TECHBUD Sp. z o.o.

TECHBUD jest generalnym przedstawicielem w Polsce firm John Deere i Yanmar. Silniki wysokoprężne powyższych marek mają zastosowanie w maszynach budowlanych, górniczych, agregatach prądotwórczych, pompowych, ciągnikach rolniczych czy też w przemyśle i transporcie morskim. Jednocześnie zajmujemy się sprzedażą, serwisem i wynajmem maszyn budowlanych, drogowych oraz agregatów prądotwórczych itp. Oferowane przez nas maszyny produkowane są przez renomowane firmy krajowe jak i zagraniczne. Posiadamy pogotowia serwisowe świadczące usługi na miejscu jak również bezpośrednio u klienta. Mamy do dyspozycji magazyny części zamiennych i warsztat serwisowy. Zatrudniamy wykwalifikowanych mechaników, inżynierów i handlowców.

TechbudW 2008 r nastąpiły przenosiny do zaprojektowanego i wybudowanego na potrzeby naszej firmy budynku biurowo-warsztatowo-usługowego położonego w Zielonogórskiej Strefie Aktywności Gospodarczej, co zapewniło nam m.in. większy magazyn części zamiennych oraz warsztat dający możliwości naprawy większego sprzętu.

Siedziba TECHBUD to nowoczesny, dwukondygnacyjny obiekt o powierzchni ponad 2,3 tys. m2 posiadający 3 moduły:

W latach 2019-2021 nastąpiła dalsza rozbudowa części warsztatowej i magazynowej siedziby.

Obecnie część serwisowo-magazynową budynku zajmuje w pełni wyposażony warsztat serwisowy o powierzchni 650 m2 (z suwnicą, mobilną hamownią silnikową, specjalistycznymi narzędziami, systemem wyciągów spalin), magazyn części zamiennych o powierzchni 225 m2 oraz magazyn maszyn i silników o powierzchni 160 m2.

...więcej zdjęć naszej siedziby

Logo Techbud

Techbud Sp. z o.o.

ul. Gorzowska 12
65-127 Zielona Góra

Kapitał zakładowy: 51.000 zł

KRS: 0000189024
NIP: 929-171-71-89

Konta bankowe

Konto bankowe dla transakcji w EUR

Bank Millennium SA

PL 53 1160 2202 0000 0002 5230 0342

Konto bankowe dla transakcji w PLN

Bank Millennium SA

12 1160 2202 0000 0002 5230 0304

Karty kredytowe

Dotacje unijne

Firma TECHBUD otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu SPO-WKP Poddziałanie 2.2.1.

Tytuł projektu: "Budowa ciągu produkcji: kompletacji i programowania jednostek napędowych diesla".

Nr umowy SPOWKP/2.2.1/1/08/445

Projekt zakłada zakup specjalistycznego oprogramowania do podniesienia jakości, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania produkcją i świadczenia nowych usług wykonywanych w ramach inwestycji. Cele projektu to m.in.:

Projekt

Firma TECHBUD otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013 w ramach Działania 2.3. „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych” II Priorytetu LRPO.

Tytuł projektu: „Udział w XVI Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego”

Nr umowy RPLB.02.03-00-08-021/10

Projekt to kilkudniowe przedsięwzięcie, polegające na udziale w szesnastej edycji Międzynarodowych Targów Budownictwa. Głównym celem projektu jest zwiększenie znaczenia lubuskiej gospodarki poprzez poprawę jej wizerunku i wzmocnienie powiązań międzynarodowych przedsiębiorstwa z zagranicznymi i krajowymi firmami.

Firma TECHBUD Sp. z o.o. w dniu 08.05.2013 roku podpisała umowę o dofinansowanie projektu o charakterze ponadregionalnym nr UDA-POIG.08.02.00-08-026/12-00 pt. "Integracja systemów informatycznych firm serwisujących silniki wysokoprężne w celu elektronicznej wymiany danych.", którego realizację rozpoczęła 01.06.2013r. Projekt zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Zakończenie realizacji projektu nastąpiło 31.10.2014 roku.

Projekt polega na zintegrowaniu relacjami B2B systemu informatycznego firmy TECHBUD Sp. z o.o. z systemami informatycznymi stałych i wieloletnich partnerów biznesowych. Jego celem jest rozwój współpracy w oparciu o rozwiązania elektroniczne, poprzez dostosowanie systemu informatycznego firmy TECHBUD Sp. z o.o. do systemów informatycznych partnerów z którymi kooperuje, w celu umożliwienia i automatyzacji wymiany informacji między zintegrowanymi systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw. Realizowane procesy biznesowe obejmują gospodarkę magazynową, dobór techniczny jednostek napędowych, wsparcie techniczne, czynności związane z serwisowaniem silników i maszyn oraz rozliczenia księgowe. Dostosowanie systemu informatycznego firmy TECHBUD Sp. z o.o. do systemów informatycznych partnerów poprzez inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nastąpi w I etapie realizacji projektu, z kolei w drugim i trzecim etapie realizacji projektu odbędzie się integracja systemów informatycznych partnerów z systemem firmy TECHBUD Sp. z o.o. związana z realizacją procesu biznesowego jakim jest PROCES SERWISOWANIA. Ponadto w ramach integracji B2B nastąpi implementacja Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie EDI lub równoważnym. Zakres podjętych prac przełoży się na zwiększenie przychodów i zmniejszenie kosztów związanych z realizacją współpracy z partnerami biznesowymi związanej z serwisowaniem silników wysokoprężnych.